Lakipalvelut sinulle. Valitse oikea nainen ajamaan asiaasi. 

Ota yhteyttä

Lahden Lakitoimisto on mukana kaikissa elämäntilanteissa ja yrityksen vaiheissa. Ydinosaamiseemme kuuluvat avioero-, perhe- ja lapsiasiat sekä perintöoikeus. Palvelemme tuomarin kokemuksella myös riitatilanteissa, rikosasioissa sekä vahingonkorvauksiin liittyvissä kysymyksissä. Saat monenlaiset asiakirjat edullisesti kauttamme. Ensimmäinen enintään 10 minuutin puhelu tai sähköposti on ilmainen.  Yhteydenotto ei sido sinua vielä mihinkään!

Otamme asiakkaita vastaan sovittuna aikana Lahdessa Vesijärvenkadun tiloissamme. Hoidamme toimeksiantoja myös etänä ja  naapurikunnissa. Tarvittaessa voit pyytää meidät luoksesi kotikäynnille, jonka kustannus sisältyy hintaamme Lahden kaupunkialueella.

 

We serve also in English. Vi betjänar också på svenska.
Lahden Lakitoimisto palvelee myös englannin- ja ruotsinkielisissä toimeksiannoissa.

Oikeudenkäynnit ja rikosoikeus

Onko sinulla tiedossa oikeudenkäynti ja tarvitset apua? Oletko joutunut riitatilanteeseen, rikoksen uhriksi tai oletko itse epäiltynä rikoksesta? Täytyykö tapauksessasi miettiä lähestymiskieltoa? Lakimieheen kannattaa yleensä olla yhteydessä jo ennen asian kärjistymistä, mutta viimeistään ennen oikeudenkäyntiä, jotta saat tuotua esiin tapaustasi tukevia seikkoja ja apua oikeudellisten vaatimusten esittämiseen. Hoidamme oikeudenkäyntejä myös maksuttoman oikeusavun kautta, jos olet taloudellisen tilanteesi vuoksi siihen oikeutettu.

Toimintaperiaatteeseemme kuuluu auttaa, ei syyllistää. 

Rikoksen uhrille ja syytetylle voidaan eräissä rikostapauksissa (esimerkiksi vakavat väkivaltarikokset ja seksuaalirikokset) määrätä oikeusavustaja tai puolustaja. Tällainen määräys tarkoittaa, että sinulla on oikeus valita avustajaksi haluamasi lupalakimies tai asianajaja. Oikeus valita oikeudenkäyntiavustaja sopivasta lakiasiaintoimistosta tai asianajotoimistosta koskee luonnollisesti myös oikeusturvavakuutusta ja oikeusapua. Vakuutuksen tai oikeusavun kautta voi saada katettua kaikki kustannukset rikos- ja riita-asioissa. Kysy lisää ilmaisesta oikeusavusta tai oikeusturvavakuutuksesta. 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Perintöoikeus

Autamme sinua perintöön liittyvissä asioissa. Lahden Lakitoimistolla on kokemusta asianajosta sekä perinnönantajan että perinnönsaajan näkökulmasta Suomessa ja kansainvälisissä tilanteissa. Perintöasioissa avustajan palkkio on kustannus, joka usein maksaa itsensä takaisin. Laadimme myös testamentit, perukirjat ja perinnönjakosopimukset järkevään hintaan. Jos haluat, tuomme palvelun kotiisi. 

Riitaisissa perintöasioissa juristimme yrittää pääsääntoisesti ensin sovitella asiaa neutraalisti. Mikäli sovintoon ei päästäisi tai se ei ole mahdollinen, suoritamme perinnönjaon pesänjakajan roolissa. 

Perhe- ja lapsiasiat

 Tunteita herättävien asioiden hoidossa sopivan avustajan merkitys korostuu. Hoidamme hienovaraisesti lapsen tapaamisoikeuteen, huoltoon, asumiseen ja elatukseen liittyvät tapaukset. Meillä on kokemusta erilaisista perhemuodoista. Ennen kaikkea pyrimme sovinnolliseen ratkaisuun ketään syyllistämättä ja mikäli tämä ei ole mahdollista, hoidamme käsittelyn tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa. Toimintaperiaatteenamme on aina lapsen etu. 

Hoidamme myös avioeroja ja toimimme käräjäoikeuden määräämänä pesänjakajana puolisoiden omaisuuden jakamisessa tai erottelussa.

Perheoikeudellisissa asioissa Sinun ei tarvitse huolehtia mistään ylimääräisestä, kun asioit meidän kanssamme.

Saat haluamasi perheoikeudellisesti pätevän asiakirjan kuten avioehdon, ositussopimuksen sekä lapsen huoltoa tai elatusta koskevan sopimuksen halpaan hintaan Lahden Lakitoimistosta, tarvittaessa myös kotonasi. 

Ota yhteyttä

Sopimusoikeus ja sairauksiin varautuminen

Laadimme yritysten ja yksityishenkilöiden yleisimmät sopimukset kuten lahjakirjat,  kauppakirjat, edunvalvontavaltakirjat ja osakassopimukset helposti. Mielestämme jokaisella tulee olla mahdollisuus juristin laatimaan asiakirjaan järkevään ja jopa halpaan hintaan. Toimimme aina luottamuksella.

Kysy apua myös,  jos haluat varautua oikeudellisesti sairauksiin tai muihin elämäntilanteen muutoksiin. 

Vahingonkorvausoikeus

Jos olet kärsinyt vahinkoa, oikeudenmukaisen korvauksen vaatiminen on suuressa roolissa. Myös vahingonaiheuttajan on tärkeää arvioida jo etukäteen, onko vastapuolen vahingonkorvausvaatimus perusteltu ja oikein mitoitettu.  Lahden Lakitoimisto Oy:n varatuomarin arvonimen saanut lakimies avustaa sinua, kun kyseessä on esimerkiksi henkilövahinko, työtapaturma, liikennevahinko, esinevahinko, työsuhteen päättämiseen liittyvä korvausvaatimus tai sopimusrikkomus.