Lawyer at your service in Lahti area

Yhteystiedot

Lahden Lakitoimisto is a law office situated in Lahti that provides legal services, also for free, in all areas of the legal system, with special respect to:

  • Criminal Law and Dispute Resolution

  • Contract Law and Damages

  • International Family Law and Estate Planning

Our lawyer practice includes litigation, arbitration and alternative dispute resolution. We serve our clients also in other neighbouring regions. Our assignment based price is 248 euros per hour. Price includes VAT.

Vi betjänar också på svenska

Juridisk byrå Lahden Lakitoimisto betjänar sina kunder även på svenska. Våra huvudsakliga verksamhetsområden är civila tvistemål, straffrätt, rättegångar och kontraktsärenden. Varje ärende handläggs med klientens bästa som utgångspunkt.

Please contact:

Kati Wahlberg, Lawyer, Trained on the Bench
  050 411 8921
 toimisto@lahdenlaki.fi
PB 5, 15101 Lahti
 www.lahdenlaki.fi

Vänligen kontakta

Kati Wahlberg, rättegångsbiträde och vicehäradshövding. Avlagd advokatsexamen. 

  050 411 8921
 toimisto@lahdenlaki.fi
PB 5, 15101 Lahti
 www.lahdenlaki.fi