Hinnasto

Oikeudenkäyntikuluihin on saatavilla apua oikeusturvavakuutuksen tai oikeusavun kautta. Asiakirjat ja sopimukset voidaan usein laatia edullisesti käyttäen apuna kiinteitä esimerkkihintoja.

Kysy lisää »

Lisätietoa ja esimerkkejä alla.

Tuntiveloitus

Toimeksiannon tuntiveloitus on 248 € oikeudenkäyntiasioissa. Hinta sisältää arvonlisäveron.

Käräjäoikeuden määräämän pesänjakajan tai pesänselvittäjän tehtävästä suoritettava tuntipalkkio voidaan sopia erikseen asian laatu huomioiden.

Ensimmäinen alkuneuvottelu puhelimessa tai sähköpostilla on maksuton, eikä vielä sido mihinkään. Viranomaisten perimät maksut (esim. tuomioistuimen käsittelymaksut ja maistraatin asiakirjamaksut) veloitetaan erikseen. Asiakas saa halutessaan kustannusarvion, sillä haluamme, ettei kustannuksiin liittyviä yllätyksiä synny.


Apua kustannuksiin: Oikeusturvavakuutus tai oikeusapu

Oikeudenkäyntikuluja ei välttämättä tarvitse maksaa itse. Apua kustannuksiin voi saada kotivakuutuksen, yritysvakuutuksen, auton kaskovakuutuksen tai ammattiliiton oikeusturvavakuutuksesta. Oikeusturvavakuutus korvaa vakuutusehdoissa luetelluista vakuutustapahtumista aiheutuvat oman avustajan (lupalakimies tai asianajaja) kohtuullisen palkkion ja kulut sekä tuomioistuimelle maksettavat oikeudenkäyntimaksut sekä todistajanpalkkiot. Jotkut vakuutukset korvaavat myös ne oikeudenkäyntikulut, jotka vakuutettu tuomioistuimen päätöksellä määrätään maksamaan vastapuolelle. Vakuutuksen omavastuu on usein noin 15 % aiheutuneista kustannuksista.

Pieni- ja keskituloisen yksityishenkilön, jolla ei ole oikeusturvavakuutusta,  on mahdollista saada valtion kustantamaa oikeusapua toimistomme kautta. Oikeusapua myönnetään tuomioistuinasioihin eli yleensä käsittelyihin käräjäoikeudessa ja hallinto-oikeudessa sekä käsittelyihin valitusasteissa. Mahdollisuus maksuttomaan oikeusapuun voi tulla kyseeseen silloin, kun oikeusturvavakuutusta ei ole tai vakuutus ei korvaa kyseisiä oikeudenkäyntikuluja. Oikeusapua saa tuloista riippuen joko kokonaan ilmaiseksi tai omavastuulla. 

Oikeusturvaan ja oikeusapuun oikeutettu saa itse valita avustajansa. Valitessasi Lahden Lakitoimiston, selvitämme tarvittaessa puolestasi mahdollisuuden saada kustannuksesi katettua vakuutuksesta tai oikeusapuna.


Asiakirjapalvelu: Esimerkkejä hinnoista

Oikeudenkäyntien ohella Lahden Lakitoimisto on erikoistunut sopimusoikeuteen. Laadimme yksilöllisesti yleisimmät sopimukset ja perukirjat. Yleisimpiä laatimiamme asiakirjoja ovat:

  • Testamentti 99 €
  • Avioehto  109 €
  • Perukirja 390 €
  • Ositussopimus 250 €
  • Lahjakirja 109 €
  • Kauppakirja 109 €
  • Hoitotahto 109 €
  • Edunvalvontavaltuutus 109 €
  • Pelaajasopimus 179 €
  • Salassapito- ja kilpailukieltosopimus 129 €
  • Johtaja- tai osakassopimus 250 €

Esimerkkihinnat sisältävät arvonlisäveron. Todistamisesta veloitetaan erikseen.  Jos tarvitset useita asiakirjoja, pyydä tarjousta. Lopullinen hinta riippuu käytetyn ajan määrästä ja voi olla ylläolevia alempikin. Toimitamme asiakirjat helposti koko Suomeen.

Useat asiakirjoista, kuten perukirja, testamentti ja avioehto on laadittava muoto- ja sisältövaatimuksia noudattaen. Tarvittaessa voimme tuoda paikalle todistajat allekirjoituksia varten. Keskustelemme mielellämme asiakkaan kanssa lisää vaihtoehdoista.