Lakimies palveluksessanne

Palvelemme yksityishenkilöitä ja yrityksiä kaikissa lakiasioissa 

Lahden Lakitoimisto on tukena erilaisissa lainopillista osaamista vaativissa tilanteissa. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeudenkäynnit, rikosoikeudelliset asiat, perhe- ja lapsiasiat sekä vahingonkorvausasiat. Hallitsemme hyvin niin yritysjuridiikan kuin yksityishenkilöidenkin ongelmatilanteiden ratkaisut. Erilaista lakiasiaintoimistossamme on se, että meillä ei ole kiinteää toimipistettä. Sen sijaan tapaamme tarpeen mukaan asiakkaitamme luontevasti muussa sovitussa paikassa. Toimialueitamme ovat erityisesti Päijät-Häme, pääkaupunkiseutu, Kymenlaakso ja Savo.